SVG IMAGE DESKTOP:

browser-organic-svg-4px-change

SVG IMAGE MOBILE:

Frame 1 Text: Chào mừng bạn đến với

Frame 1 Every Beginning Icon Image Desktop: 

 

Every Beginning Icon Pink

Frame 1 Every Beginning Icon Image Mobile: 

Every Beginning Icon Pink Mobile

Frame 1 Desktop Image: 

close-up of woman holding her baby bump

 

Frame 1 Mobile Image: 

close-up of woman holding her baby bump

Frame 2 Text:Một cộng đồng kết nối những ông bố bà mẹ.

Frame 2 Image Desktop - Icon 1:

desktop-bubble-1

 

Frame 2 Image Desktop - Icon 2:

desktop-bubble-2

 

Frame 2 Image Desktop - Icon 3:

desktop-bubble-3

 

Frame 2 Image Mobile - Icon 1:

mobile-bubble-1

 

Frame 2 Image Mobile - Icon 2:

mobile-bubble

 

Frame 2 Image Mobile - Icon 3:

mobile-bubble-3

 

Frame 2 Image Mobile - Icon 4:

mobile-bubble-4

Frame 3 Text:Hỗ trợ gần 4 triệu phụ nữ và trẻ em mỗi năm trên toàn cầu.

Frame 3  Desktop Image:

beneficiary mother holding her baby

Frame 3  Desktop Image - Layer 1:

desktop 2 cutout

Frame 3 Mobile Image:

beneficiary mother holding her baby

Frame 3 Mobile Image - Layer 1:

mobile 2 cutout 1

Frame 4 Text:Bổ sung dinh dưỡng thiết yếu để mọi đứa trẻ có khởi đầu đủ đầy nhất.

Frame 4 Desktop Image:

pregnant beneficiary mother smiling at camera

Frame 4 Mobile Image:

pregnant beneficiary mother smiling at camera

Frame 4 Mobile Image - Layer 1:

mobile 3 cutout

Frame 5 Logo Image: 

vitamin angels logo

Frame 5 Above Description Text: Hợp tác với đối tác Vitamin Angels và cộng đồng toàn cầu với hơn 2000 đối tác. Chúng tôi cùng nhau thúc đẩy khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho mọi người thông qua các biện pháp can thiệp, giáo dục và vận động.

Frame 5 Below Description Text: Chúng tôi tin rằng, những người làm cha mẹ đều có sự thấu hiểu lẫn nhau. Hãy chia sẻ những trải nghiệm đa dạng của bạn để giúp đỡ cộng đồng.

Frame 5 CTA 1: Đến trang chủ

Frame 5 CTA 2: Khám phá

Frame 5 Desktop Icon 1:

Nayebale (Uganda) beneficiary profile

Frame 5 Desktop Icone 2:

Maryin (Nicaragua) beneficiary profile

 

Frame 5 Desktop Icone 3:

Anu (India) beneficiary profile

Various photos © Vitamin Angels