Ấn phẩm

Công bố bởi:

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Đại diện bởi người đại diện quốc gia, Việt Nam: ….

Lô 118/4 KCN Long Bình (Amata)
Phường Long Bình
Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Email: medinfovietnam.bch@bayer.com

 

Nếu bạn muốn báo cáo tác dụng không mong muốn hoặc khiếu nại về chất lượng của sản phẩm, vui lòng liên hệ với Bayer qua email drugsafety.vietnam@bayer.com. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với nhân viên y tế hoặc cơ quan y tế tại địa phương.